top of page

REGULAMIN

Poniższy Regulamin określa ogólne warunki sprzedaży obowiązujące w naszym sklepie internetowym,

dostępnym pod adresem www.lichwicka.com, prowadzonym przez Paulina Lichwicka.

 

Zakres obowiązywania regulaminu

Regulamin obowiązuje dla wszystkich zamówień składanych za pośrednictwem naszego sklepu

internetowego.

Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi

w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne

odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki

służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych

przesyłanych w Internecie.

2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami

korzystania z sieci Internet.

- niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści

propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób

trzecich,

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w

szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

- niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego

niezamówionej informacji handlowej (spam),

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów,

- korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie

własnego użytku osobistego,

Zawarcie umowy

Umowa sprzedaży zostaje zawarta z Paulina Lichwicka. Prezentacja produktów w naszym sklepie

internetowym stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży. W celu zawarcia umowy należy dodać

wybrane produkty do koszyka zakupowego i złożyć zamówienie. Koszyk zakupowy i wprowadzane w

formularzach dane można modyfikować przed złożeniem zamówienia korzystając w tym celu z

dostępnych funkcjonalności i komunikatów ukazujących się w trakcie procesu składania zamówienia.

Klikając na stronie z podsumowaniem zamówienia w przycisk potwierdzający i finalizujący

zamówienie, składają Państwo wiążące zamówienie na produkty znajdujące się w koszyku

zakupowym. Z chwilą wpłynięcia i zarejestrowania Państwa zamówienia w systemie informatycznym

naszego sklepu internetowego zawarta zostaje umowa sprzedaży. Po złożeniu zamówienia otrzymają

Państwo od nas wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia i zawarcia umowy.

Umowę sprzedaży można zawrzeć w języku Polskim. Zachowujemy treść umowy i przesyłamy

Państwu e-mailem dane dotyczące zamówienia. Regulamin udostępniany jest również na stronie

internetowej naszego sklepu internetowego.

 

Dostawa

1. Do wskazanych cen produktów należy jeszcze doliczyć koszty przesyłki. Zamówione produkty

dostarczane są za pośrednictwem współpracujących z nami firm kurierskich.

2. Szczegółowe informacje o możliwych sposobach i terminach dostawy oraz kosztach przesyłki

prezentowane są poniżej oraz w trakcie składania zamówienia.

3. Zamówienia o wartości powyżej 330 zł są objęte darmową dostawą, bez względu na ilość

zamówionych produktów, wagę oraz wybraną formę płatności.

Koszty wysyłki wynoszą:

19,99 zł - Inpost kurier oraz Paczkomaty 24/7 (wysyłka w 10-12 dni roboczych)

Koszt dostawy zagranicznej po indywidualnym uzgodnieniu.

4. W przypadku wysyłki do miejsca docelowego leżącego poza granicami Państw Członkowskich Unii

Europejskiej, należna cena zakupionych towarów może ulec zwiększeniu o wartość należnych opłat

celnych.

5. Realizacja zamówienia następuje po wpływie środków na konto sprzedawcy.

 

Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

2. Sklep oferuje następujące metody płatności:

  • pobranie (zapłata przy odbiorze)

  • PayU (szybki przelew bankowy)

  • BLIK

  • Karta kredytowa

  • PayPal

  • przelew tradycyjny PLN: mbank 50 1140 2004 0000 3102 8441 5733 Paulina Lichwicka

3. Realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu płatności, chyba że wybrano formę zapłaty "za

pobraniem". Zamówienie zostanie automatycznie anulowanie, jeśli wpłata nie nastąpi w ciągu 5 dni

kalendarzowych. Zamówione produkty do momentu zaksięgowania wpłaty nie są rezerwowane.

Procedura odstąpienia od umowy

Możesz odstąpić od umowy bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od daty otrzymania zamówienia

– w ciągu 14 dni musisz również je odesłać. W takim przypadku koszt transportu pokrywa Klient.

Aby dokonać zwrotu produktu wystarczy napisać do nas wiadomość e-mail na adres

lichwicka@gmail.com zawierającą takie informacje jak :

• imię i nazwisko Kupującego,

• nazwę przedmiotu i numer zamówienia,

• datę zakupu oraz wystąpienia wady

• przyczynę zwrotu

• ewentualne zdjęcie wady reklamowanego produktu

• jeżeli płatność została zlecona samodzielnie z konta bankowego (a nie szybkim przelewem PayU),

podaj nr konta bankowego, na które ma zostać dokonany zwrot.

Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta. W przypadku

wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą

sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Środki zapłacone za pomocą Payu będą zwracane za pośrednictwem tego portalu.

 

Wysyłka

Reklamowany produkt należy wysłać na adres:

 

Paulina Lichwicka

lichwicka.shop@gmail.com

numer tel: 699 711 713

Automat DHL POP BOX

Kazimierza Wielkiego 53

30-074 Kraków

DPD Pickup Station PL88715

Kazimierza Wielkiego 51

30-074 Kraków

Paczkomat Inpost KRA360M

Kazimierza Wielkiego 53

Kraków 30-074

 

Zwrot możliwy jest tylko wówczas, gdy towar nie był używany ani nie został w żaden sposób

uszkodzony. Zwracany towar musi dotrzeć do sprzedawcy w stanie nienaruszonym i nie może nosić

śladów użytkowania.

Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Reklamacja

Choć rzadko się to zdarza, jeżeli stwierdzisz wady w otrzymanym zamówieniu możesz zgłosić

reklamację. Postępuj zgodnie z powyższą instrukcją dotyczącą zwrotów. Dodatkowo załącz opis /

zdjęcia ilustrujące wadę. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w przeciągu 14 dni od ich wpłynięcia.

Produkt wadliwy zostanie przez naprawiony lub wymieniony na inny, jeśli nie ma takiej możliwości –

otrzymasz zwrot środków. Zwrot należności odbywa tym samym kanałem, za pośrednictwem którego

otrzymaliśmy płatność.

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 

1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zakupów w naszym sklepie

internetowym, marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych produktów i usług,

realizowanego w formie tradycyjnej (papierowo), stanowiącym tzw. prawnie uzasadniony

interes działalności. Dane w tych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b),

c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (RODO).

2. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być

przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub

wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w

związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą

elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo

Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile użytkownik wyraził

stosowną zgodę.

3. W przypadku konieczności dostarczenia zamówienia dane osobowe będą udostępniane

firmom logistycznym, operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu

dostarczenia zamówienia.

4. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją zakupów będą przetwarzane

przez okres niezbędny do realizacji zakupów i zamówienia, po czym dane podlegające

archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. 10

lat. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody

będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.

5. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,

osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych

osobowych jest warunkiem złożenia zamówienia, natomiast konsekwencją ich niepodania

będzie brak możliwości zamówienia produktów w sklepie.

7. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania,

o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją

profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej

decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.

8. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane

dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

1. przetwarzane zgodnie z prawem,

2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu

przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są

przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób,

których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

Reklamacje w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną

 

W celu korzystania z naszego sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu oraz

składania zamówień niezbędne jest posiadanie urządzenia multimedialnego z zainstalowaną

przeglądarką internetową i dostępem do sieci Internet oraz poczty elektronicznej. W ustawieniach

przeglądarki zaleca się włączenie możliwości obsługi skryptów JavaScript oraz zapisu plików Cookies.

Użytkownicy zobowiązani są do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i

dobrymi obyczajami, obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Podejmujemy wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania

serwisu i interfejsu naszego sklepu internetowego w zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy

technicznej i zobowiązujemy się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie zgłoszone przez

użytkowników nieprawidłowości i problemy techniczne

O wszelkich wykrytych nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu i usług

naszego sklepu internetowego mogą nas Państwo powiadomić e-mailem: lichwicka@gmail.com. W

reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z technicznym funkcjonowaniem serwisu sklepu

internetowego prosimy o wskazanie rodzaju oraz daty wystąpienia nieprawidłowości.

Postanowienia końcowe

1. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według

obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Paulina Lichwicka a Klientem, który nie

jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na naszą siedzibę.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy

obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

(tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach

konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego

Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących

przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

bottom of page