top of page

RYZYKO POŻARU

Seria prac rysunkowo-malarskich

w formie instalacyjnej. Różnorodna technika wykonania: węgiel, tusz, spray,  kolaż, fotografia, farby olejne

i akrylowe, poddruki, miedzioryty.

a2c6cd18068577.562c34eb181a1.jpg

Prace powstawały w etapach, były wielokrotnie przerabiane: wydzierane, zacierane, tworzone na nowo. Wszystko po to aby zawsze odpowiadały teraźniejszości. Nadrzędną funkcją pamięci, jest jej użyteczność na obecną chwilę. Każda poszczególna praca jest więc zakorzeniona w innym czasie i świadomości. Prezentowany cykl jest spójnym obrazem jednoczesności

i alternatywności czasów i przestrzeni. To prowadzi do czasowej dezintegracji a co za tym idzie błędnej atrybucji zdarzeń. Niektóre prace funkcjonują jako przebłyski przeszłości lub były fałszywymi obrazami zatykającymi  luki w pamięci , lecz później stały się  samoistnymi historiami, tworzącymi nowe konteksty. Po pewnym czasie, każda z historii rozrasta się w zupełnie niekontrolowany sposób.

Koncepcja narracyjna oparta jest na otwartej, ewoluującej kompozycji, bez początku i końca. Metatekst w formie przypisów w pracy pisemnej oraz siatki w instalacji powoduje zaburzenie percepcji oraz tworzy dodatkowe połączenia i osobną historię.

Jest to swego rodzaju moje poszukiwanie punktu stycznego między psychologią, neurologią a kreatywnością w wiecznie modyfikującej się mapie połączeń i wzajemnych zależności pod wpływem doświadczania. Linie oraz siatka perspektywiczna, nakierowuje nie tylko na mnemoniczną koncepcję Pałacu Pamięci oraz geolokalizacji,  ale też na obrazowania rezonansowe, których używa się do badań nad pamięcią. Warto tu przytoczyć Donalda Hebba: “Neurons that fire together, wire together”. Każde wspomnienie, budowane jest wobec jednego centralnego punktu/ ogniska. Wraz z jego zmianą, wszystkie otaczające elementy przeobrażają się i tworzą nowe połączenia między sobą.

bottom of page